Minimaliseren

In de Nederlandse zoete wateren komen ruim 70 vissoorten voor, waarvan 48 inheemse soorten. Aan de linkerzijde van deze pagina staat per soort een beschrijving van uiterlijke kenmerken, leefgebied, levenswijze, bedreigingen en bescherming. Meer informatie over herkenning van soorten is te vinden in de Determinatiegids van RAVON, de Vissengids van Sportvisserij Nederland en de determiniatiesleutel exotische vissoorten. De zoetwatervissenapp  en vissengids zijn als gratis app verkrijgbaar.  Klik op de apps aan de rechterzijde om deze te downloaden. 

spacer
Herkenning Minimaliseren
Cover art
Zoetwatervissen App

Cover art
Vissengids App


Determinatiesleutel
Exotische grondels
         
 
 

                                       


spacer
dummy